Liên hệ

Địa chỉ:

Cụm CN An Đồng, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0335575588